Polityka ochrony prywatności serwisu internetowego „Sumpto”

I. Postanowienia ogólne
1. Ochrona danych osobowych użytkowników serwisu oraz zabezpieczenie osobistych informacji o klientach jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego przedsięwzięliśmy odpowiednie kroki prawne, aby przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu było zgodne z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182- tekst jedn.).

2. Administratorem danych osobowych jest „SUMPTO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-340) przy ul. Hryniewickiego 6B/135, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 380538.
II. Gromadzenie danych osobowych
3. Każdy użytkownik serwisu wypełniając formularz kontaktowy podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu przedstawienia ofert i informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013, poz. 1422 – tekst jedn.). Pozyskane dane są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp za pomocą hasła ma wyłącznie upoważniony personel.

4. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem serwisu chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonywania usług oferowanych przez „SUMPTO”. Kompletnie wypełnienie formularza kontaktowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w związku z wykonaniem oferowanych usług.

6. Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych, poprzez wysyłanie na adres e-mail ……….. stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

7. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać dostęp do podanych przez siebie danych osobowych oraz wyrazić wolę ich poprawienia, uaktualnienia poprzez wysyłanie na adres e-mail kontakt@sumpto.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
III. Cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika serwisu za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies jest gromadzona -co do zasady- jedynie historia przeglądania strony. Pliki te zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej- z której pochodzą- czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika oraz unikalny numer.

3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies co do zasady nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe (za wyjątkiem korzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego), jak również nie są dokonywane żadne zmiany konfiguracji komputera Użytkownika.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• „funkcjonalne” pliki cookies- umożliwiające „zapamiętywanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
• pliki cookies służące do zapewnienie bezpieczeństwa;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności może zablokować zapisywanie wszystkich plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Uniemożliwi to instalację tego rodzaju plików pochodzących z przedmiotowego serwisu oraz z innych stron internetowych.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
IV. Zmiany polityki prywatności
1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie internetowej Serwisu. Przy każdorazowym wypełnieniu formularza kontaktowego, Użytkownik będzie miał możliwość uzyskania dostępu do aktualnej Polityki Prywatności.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu, obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej serwisu. Z uwagi na to, że zmiany wymagają zgody obu stron, będą dotyczyć umów zawieranych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do już zawartych umów zastosowanie ma polityka w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy, chyba że obie strony wyrażą zgodę na zastosowanie zmienionej polityki do takiej umowy.